Introducees

Per lid mag er maximaal één introducé (niet Altec-lid) worden meegenomen. Hierbij gelden een aantal spelregels:  

  1. Er dient een vrije baan te zijn alvorens het Altec-lid met de introducé de baan op kan. Daarnaast dienen andere Altec-leden zoveel mogelijk te kunnen tennissen. Een introducé mag dan ook één keer meedoen in het afhangen.

  2. Indien introducés op de baan staan en nog niet eerder hebben afgehangen mogen zij dat als nog één keer doen. Ze dienen wel eerst na de verstreken tijd de baan vrij te maken voor leden.

  3. Voor de huur van de baan is per introducé  een bedrag verschuldigd van € 5,00 per uur, hetgeen  voldaan moet worden aan de bar. Indien de bar gesloten is verzoeken wij u dit bedrag over te boeken naar rekeningnummer 68.94.09.559 t.n.v. Altec.
  4. De introducé dient de juiste kleding en schoeisel te dragen.
  5. Er wordt, indien de bar open is, een tijdelijke pas uitgegeven aan de introducé i.v.m. het afhangsysteem. Het begeleidend Altec-lid en de introducé dienen zich aan de pasjesregeling te houden.
  6. Deze regeling geldt gedurende het gehele jaar.