Contributie

Het verenigingsjaar bij ALTEC loopt van 1 oktober t/m 30 september van het volgende jaar, derhalve is dit ook de termijn van het lidmaatschap. Incasso geschiedt in 10 termijnen (maandelijks in de periode december t/m september).

De jaarcontributies voor een lidmaatschap bedragen als volgt:

 

  2018-2019
  • Seniorleden (vanaf 18 jaar)

  € 145,00

  • Opslag bardienst

  €   30,00

  • Junioren tot 8 jaar

  €  19,00

  • Junioren 8 t/m 17 jaar

  €   75,00

  • Studenten

  € 110,00

  • Slapende leden
  €   50,00
Familiekorting voor jeugdleden vanaf 8 jaar*  
  • 2e jeugdlid
      25%
  • 3e jeugdlid
      50%

* (geldt niet bij de zgn. maandregeling training)

 

De contributie voor senioren ad € 145,00 wordt verhoogd met een opslag van € 30,00 voor de financiering van de bardienst. Dit bedrag wordt terugbetaald indien een lid daadwerkelijk bardiensten heeft gedraaid. De vergoeding voor het draaien van bardiensten is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en bedraagt overdag € 10,00 per dienst en 's avonds/weekenden tijdens evenementen € 15,00 per dienst. 

In geval van machtiging voor automatische incasso wordt de contributie in tien maandelijkse termijnen betaald. Indien geen machtiging is afgegeven dient de jaarcontributie in één keer te worden voldaan. Er wordt in dat geval een extra opslag van € 5,00 voor administratiekosten in rekening gebracht.