Baanreglement en afhangregels

Men is gerechtigd te spelen, als door de spelers/speelsters op het digitale afhangbord, op een bepaalde baan, op het juiste tijdstip is afgehangen met een geldige KNLTB pas, of bijvoorbeeld bij verhuur door de barmedewerk(st)er.

Spelers/speelsters die niet afgehangen hebben op het afhangbord mogen niet als speler/speelster op de baan actief zijn.

Spelers/speelsters die zichtbaar zijn op het afhangbord dienen ook daadwerkelijk op het park aanwezig te zijn, afhangen voor elkaar is dus niet toegestaan.

Speelduur:
Bij het enkelspel en bij dubbelspel bedraagt de speeltijd 60 minuten.

Speeltijden:
De banen zijn bespeelbaar gedurende het seizoen van 8:00 uur tot 23:00 uur. In verband met overlast voor de buren, geniet het de voorkeur om ’s avonds na 22.00 te spelen op baan 4 t/m 8.

BAANRESERVERING:

 • Afhangen/Reserveren: De leden hangen af via het digitale afhangbord, binnen in de gang naar de toiletten en kleedkamers toe. Ook kan er afgehangen worden via de website en via de ‘KNLTB’ ClubApp.
 • Baankeuze: U kunt kiezen voor de eerstvolgende baan waarna u de eerst volgende baan die vrij komt of al vrij is krijgt toegewezen of u kiest zelf een baan waardoor u de eerstvolgende tijd op die baan krijgt toegewezen. U kunt dus niet zelf de tijd van spelen kiezen. Let op: Hang geen baan af waarop nog gespeeld wordt als er nog andere banen vrij zijn (ook al is de afgehangen tijd verstreken).
 • Doorhangen: Als u speelt op een baan blijft u spelen tot de volgende spelers komen. Pas daarna mag u weer afhangen. Tijdens uw speeltijd uw passen doorhangen staat het systeem niet toe. Eerder stoppen met tennis om dan op een volgende tijdsperiode af te hangen staat het systeem ook niet toe.
 • Opnieuw afhangen: Als u van de baan moet omdat de volgende spelers willen spelen, dan mag u pas weer afhangen als het 10 minuten later is dan de eindtijd van de periode waarop u had afgehangen.
 • Reservering annuleren: Een reservering voor afhangen kunt u binnen 10 minuten nadat u deze gemaakt heeft nog annuleren. Vervolgens kunt u dan weer een nieuwe reservering maken.
 • Reservering bekijken: Om te bekijken wanneer u ook al weer moet spelen kunt u op het overzicht banen kijken.
 • Spelen: Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen hebben. In het geval uw baan al vrij is (omdat uw voorgangers eerder zijn opgehouden), dan mag u natuurlijk eerder beginnen.
 • Training: Voor trainingen wordt gebruik gemaakt van baan 2 en 3 en in uitzondering wordt ook gebruik gemaakt van baan 1.
 • Tennisactiviteiten: Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande tennisactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, toss tennis et cetera. Tijdens competitie- en toernooidagen is het baanreglement niet van toepassing. Dan zijn de regels, gesteld door de competitie- en toernooileiding, van toepassing.
 • Geen geldige pas : Afhangen met een ongeldige pas is niet mogelijk. Raakt een speler zijn geldige ledenpas kwijt dan zal hij/zij dit moeten melden bij de ledenadministratie, want pas dan kan er gebruik gemaakt worden van een tijdelijke pas. De ledenadministratie zal een nieuwe KNLTB pas aanvragen en de kosten hiervoor zullen worden doorbelast aan het betreffende lid. Het bestuur kan maatregelen nemen als dit te vaak gebeurt.

GEDRAGSREGELS:

 • Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers/speelsters, trainers en eventuele scheidsrechters en de parkbeheerders.
 • Iedereen dient met de juiste tenniskleding op de baan te verschijnen, ook bij tropische temperaturen, zo is spelen met ontbloot bovenlichaam verboden.
 • De baanverlichting kan naar behoefte worden in-/uitgeschakeld. Dit gebeurt bij de deur aan de zijkant van de kantine. Als u stopt met spelen en er spelen geen anderen na u, dient u de verlichting ook weer uit te schakelen.
 • Gooi geen afval op de banen.
 • Roken en het gebruik van glaswerk (bidons zijn een prima alternatief) op de banen is ten strengste verboden. Ook in de kantine is roken verboden.
 • Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn, u kunt iedere baan afzonderlijk bereiken via de deuren in het hekwerk. Als een tennisbal op een baan belandt waar andere leden spelen, waarschuw dan de andere spelers dat er een bal op hun baan is beland. Pas als de spelers die spelen op de baan waar de bal is beland toestemming geven de bal te pakken, mag de andere baan betreed worden.
 • Honden dienen altijd aangelijnd te zijn.
 • Auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden gezet, de hoofdingang van ons park dient vrij gehouden te worden voor eventuele hulpdiensten.
 • De leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten en dienen erop toe te zien dat zij geen overlast veroorzaken.
 • Het aanpassen van de nethoogte gebeurt uitsluitend door de daartoe bevoegden. Lijkt er iets niet te kloppen aan de nethoogte, geef dit dan aan bij dienstdoend barpersoneel of parkbeheerders. Als deze niet aanwezig zijn, kies er dan voor om op een andere baan te spelen.
 • Als door regen het water op de baan blijft staan, is het ten strengste verboden om dit te verwijderen met trekkers, vegers of iets dergelijks. Wacht geduldig tot het water weg ebt, hoge uitgaven en lang wachten tot het water verdwijnt worden hiermee voorkomen.
 • Ook bij opdooi is het niet toegestaan te tennissen. (kijk voor een toelichting op onze website)

Tip

 • Gebruik juist schoeisel. De baansoort van Altec is kunstgras. Schoenen die geschikt zijn voor gravel, zijn ook geschikt voor kunstgras. Er zijn wel speciale kunstgras schoenen, maar mogelijk mag je hiermee niet op gravel spelen (kan nodig zijn i.v.m. bijvoorbeeld toernooien of competitie).
 • Ballen dienen zelf aangeschaft te worden. Zorg ervoor dat de tennisballen duidelijk gemerkt zijn, dit i.v.m. de herkenbaarheid. Bij trainingen worden de ballen door de vereniging/trainers beschikbaar gesteld.

Introductieregeling

Een introducé heeft rechten, maar ook plichten. Lees daarom onderstaande regels goed door. Je bent en blijft gastheer c.q. gastvrouw.

 • Leden mogen tegen betaling van 2,50 per keer 3 maal per verenigingsjaar een niet-lid introduceren
 • Op weekdagen van 19:00 tot 21:00 is het niet mogelijk iemand te introduceren.
 • Een introducé dient altijd tezamen met een regulier lid van de baan gebruik te maken
 • Een introducé dient ook te voldoen aan de kleding en schoeisel voorschriften.

Discussie

In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Overtreding van de regels kan leiden tot een tijdelijke maatregel genomen door het bestuur of een volledige royering afhankelijk van frequentie en aard van de overtreding(en).