Toernooien spelen

Omdat we regelmatig vragen krijgen van jeugdleden die mee willen doen in een hogere leeftijdscategorie en/of bij de senioren, heeft de technische commissie in overleg met de jeugd- en wedstrijdcommissie de volgende regels opgesteld:

Wedstrijdreglement clubkampioenschappen jeugdleden Altec. In dit reglement tref je de spelregels aan voor de deelname van jeugdleden aan de clubkampioenschappen van Altec.

De clubkampioenschappen omvatten de volgende spelsoorten: het enkelspel, jongens en meisjes, het dubbelspel, jongens en meisjes en het gemengd dubbelspel. Aan de clubkampioenschappen nemen uitsluitend leden van Altec deel. De clubkampioenschappen omvatten verschillende leeftijdscategorieën. Je mag in elke categorie meedoen waarin je dit zelf wilt, maar nooit in een leeftijdscategorie jonger dan je eigen leeftijdscategorie.

Voorbeeld: Je bent 13 jaar. Dan mag je meedoen in de cat. 12 t/m 14 jaar en in de cat. 14 t/m 17 jaar, maar dus niet in de cat. 10 t/m 12 jaar. Je mag er ook voor kiezen om alleen in de cat. 14 t/m 17 jaar mee te doen.

Er is 1 uitzondering op deze regel: als je nog geen 12 jaar bent en toch 2 categorieën hoger wilt spelen dan je eigen categorie, dan beslist de trainer of dit mogelijk is.

Voorbeeld: Je bent 11 jaar. Dan is het geen probleem dat je in cat. 10 t/m 12 jaar en in de cat. 12 t/m 14 jaar speelt. Wil je in de cat. 14 t/m 17 jaar spelen, dan moet je hiervoor toestemming krijgen van de trainer.

Uiteraard kun je maar inschrijven in maximaal 2 categorieën. 

 

Jeugdleden worden ook in de gelegenheid gesteld om zich in te schrijven in het senioren toernooi, mits;

- Het jeugdlid de leeftijd van 14 jaar of ouder heeft of in het lopende kalenderjaar 14 jaar wordt.
- Het jeugdlid moet zich bij de senioren inschrijven in de hoogste senioren categorie.
- De trainer bepaalt of het jeugdlid qua sterkte mee kan doen in de hoogste senioren categorie.
- Indien je meedoet aan het seniorentoernooi, ben je niet verplicht om ook nog mee te doen aan het jeugdtoernooi.
- Regel 1 t/m 3 zijn op alle spelsoorten van toepassing.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jeugdcommissie en/of de trainer.