Contributie

Het verenigingsjaar bij Altec loopt van 1 oktober t/m 30 september. De contributie wordt vanaf oktober geincasseerd. Onze leden hebben de keus in hoeveel termijnen dit gebeurt.

De peildatum voor je leeftijd is op 30 september, de laatste dag van het verenigingsjaar. Wordt je dus in ons verenigingsjaar 18, dan val je bij Altec in de categorie Senior. 

De jaarcontributies voor een lidmaatschap bedragen als volgt:
Trainingen zijn hierbij niet inbegrepen maar worden door de trainers in rekening gebracht.

Lidmaatschap 2023-2024
Senior (vanaf 18 jaar) *158,00
Junior t/m 7 jaar  20,50
Junior 8 t/m 17 jaar  81,00
Student voltijd t/m 27 jaar *119,00
Slapend lid 51,00
Familiekorting voor jeugdleden vanaf 8 jaar
2e jeugdlid - 20,25
3e jeugdlid - 40,50

*De bovengenoemde contributie voor senioren is exclusief een niet-terugvorderbare opslag van € 40,00 voor de financiering van de bardienst. Dit budget wordt gebruikt om in de herfst en winter de bar open te houden en in het voorjaar leden die wel bardienst doen een vergoeding te kunnen bieden.
De vergoeding voor het draaien van bardiensten is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en bedraagt overdag € 10,00 per dienst en 's avonds/weekenden en tijdens evenementen € 15,00 per dienst.

In geval van machtiging voor automatische incasso wordt de contributie in 12 maandelijkse termijnen betaald. Indien geen machtiging is afgegeven dient de jaarcontributie in één keer te worden voldaan.