Contributie

Het verenigingsjaar bij Altec loopt van 1 oktober t/m 30 september van het volgende jaar. De contributie wordt vanaf oktober geincasseerd. De leden hebben zelf de keus of dit in termijnen gebeurt.

De jaarcontributies voor een lidmaatschap bedragen als volgt:
Trainingen zijn hierbij niet inbegrepen maar worden door de trainers in rekening gebracht.

Lidmaatschap 2021-2022
Senior (vanaf 18 jaar) 150,00
Junior t/m 7 jaar  20,00
Junior 8 t/m 17 jaar  77,00
Student voltijd t/m 27 jaar 113,00
Zomerlid juli t/m september* 50,00
Slapend lid 50,00
Familiekorting voor jeugdleden vanaf 8 jaar
2e jeugdlid - 19,25
3e jeugdlid - 38,50

De contributie voor senioren is exclusief een opslag van € 40,00 voor de financiering van de bardienst. Dit bedrag kan terugverdiend worden door bardiensten te doen. De vergoeding voor het draaien van bardiensten is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en bedraagt overdag € 10,00 per dienst en 's avonds/weekenden en tijdens evenementen € 15,00 per dienst.

* Zomerleden zijn vrijgesteld van opslag bardienst.

In geval van machtiging voor automatische incasso wordt de contributie in 12 maandelijkse termijnen betaald. Indien geen machtiging is afgegeven dient de jaarcontributie in één keer te worden voldaan.