Verhuur tennishal

Jaarlijks wordt in september de blaashal opgezet. Vanaf begin oktober tot eind februari kan dan heerlijk overdekt worden getennist. Wij starten op 1 oktober en op 28 februari zal voor het laatst in de hal kunnen worden getennist. De hal is op Kerstavond en Oudejaarsavond vanaf 18.00 uur, de 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag de gehele dag gesloten. Bij de bepaling van de totale huursom zal hiermee uiteraard rekening gehouden worden. Het definitieve aantal uren en het tarief zullen in september worden bepaald.

Tarieven vaste verhuur 23/24

Dag Tijd Tarief
maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00 15,00 per uur
18.00 tot 23.00 19,00 per uur
zaterdag en zondag 09.00 tot 23.00 16,00 per uur


Tarieven losse verhuur 23/24

Tijd Contracthouder Niet-contracthouder
09:00 - 18:00 14,00 per uur 19,00 per uur
18:00 - 23:00 14,00 per uur 21,00 per uur

Info: Astrid Van De Walle. E-mail: [email protected]

We gaan we er van uit dat de huidige vaste huurders automatisch stilzwijgend de huur verlengen.
Als je wilt stoppen met met huren vragen we je dit voor 1 juni te melden bij Astrid Van De Walle. Als je na 1 juni de huur opzegt, moeten we een bedrag in rekening brengen van 25% van het totale huurbedrag.
Bij stilzwijgende verlenging is geen bericht nodig. De definitieve huurbevestiging en nota zullen uiterlijk op 1 oktober worden verzonden.

Altecleden hebben voorrang bij nieuwe reserveringen. Mocht u nieuwe kandidaten weten voor vaste verhuur geef hun of ons een tip. Hoe beter de bezetting, hoe beter dit is voor onze club.

Indien u een nieuwe vaste huurder aanbrengt levert dit voor u een premie op in de vorm van gratis tennistijd in de hal. Dus voor allen interessant.

Ook is het mogelijk om losse uren te boeken voor díe tijdstippen die nog niet zijn verhuurd. Tennislessen kunnen uiteraard ook worden geboekt, in overleg met de trainer.

Tot slot zullen traditioneel diverse activiteiten plaatsvinden als: damesdubbel-competitie, zaterdag-zondag competitie voor bedrijven/ groepen etc.. Inlichtingen hierover bij Astrid Van De Walle. Organiseren van een gezellige avond met een groep vrienden, collega’s met gebruik van de banen? Vraag eens wat mogelijk is. Wij wensen u allen weer een fijn winterseizoen toe met veel sportief tennisgenoegen.