Lid worden

Tennissen in Aalten

Om gebruik te kunnen maken van de tennisbanen van Altec is een lidmaatschap plus het voldoen van de contributie vereist. De Aaltense Tennisclub Altec is een vereniging. De banen, het park en het clubhuis zijn eigendom van de vereniging en haar leden.
Een lid van Altec heeft o.a. de volgende rechten en plichten:

  • Tennisbanen reserveren en gebruiken
  • Tegen betaling tennislessen volgen
  • Deelnemen aan competitie en toernooien
  • Bijwonen van clubactiviteiten
  • Bardiensten doen

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar van ALTEC start op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar. De inning van de contributie is door Altec uitbesteed aan specialisten Clubcollect. In oktober ontvangt elk lid per e-mail een betaalverzoek met de mogelijkheid om een machtiging af te geven voor incasso in termijnen of in 1 keer via iDeal de contributie te voldoen.

Aanmelden

Aanmelden als lid kan gedurende het gehele jaar. Contributie is verschuldigd vanaf de 1e dag van de nieuwe maand volgend op de datum van inschrijving. Inschrijven kan uitlsuitend via het formulier op de website. Hier dien je ook een recente pasfoto te uploaden die nodig is voor de spelerspas. 

De spelerspas heb je nodig om banen te kunnen reserveren en toegang te krijgen tot het clubhuis. Als je competitie en toernooien gaat spelen kan dat alleen met een geldige KNLTB-pas. De pas is 2 jaar geldig en zal worden vervangen in maart. Je krijgt hiervoor een oproep om de pas af te halen op het clubhuis. 

Nieuwe leden die nog geen KNLTB pas hebben ontvangen kunnen een tijdelijke pas aanvragen bij de ledenadministratie zodat je direct gebruik kunt maken van het digitale afhangbord.

Afmelden

Als je het lidmaatschap wil beeindigen, dan kan dit op twee momenten in het jaar. Voor 1 oktober of voor 1 april van het lopende verenigingsjaar met een opzegtermijn van 4 weken.
Wanneer opzegging voor 1 september plaats vindt, zal er geen inning van de contributie plaatsvinden voor het komende verenigingsjaar. Wanneer wordt opgezegd na 1 oktober, maar voor 1 maart van het lopende verenigingsjaar, dan wordt slechts de helft van de contributie geïnd inclusief een eventuele bardienstopslag. Wanneer wordt opgezegd na 1 maart, dan wordt de contributie voor het volledige verenigingsjaar geïnd.

Proeflid

Ben je in de afgelopen 3 jaar geen lid geweest van Altec, dan kun je zonder risico 30 dagen gebruik maken van de banen. Besluit je daarna geen lid te blijven, dan storten we de contributie terug.
Dit is onze manier om jou vrijblijvend kennis te laten maken met tennis en onze mooie club.

Opzeggen doe je per e-mail bij de ledenadministratie

Leden met een blessure of andere bijzondere omstandigheden kunnen ‘slapend ‘ lid worden, dit houdt in dat je wel lid blijft van de club maar niet speelgerechtigd bent. De contributie is dan ook veel lager.

Adreswijzigingen

Geef adreswijzigingen door per e-mail aan de ledenadministratie en zorg dat het e-mailadres dat bij de club bekend is juist is.