Altec, Stichting Sportpark Zuid, AZSV en AD’69 verkennen het toekomstig sportlandschap

14 februari 2024


Afgelopen tijd hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen AD’69 en AZSV in het kader van een mogelijke toekomstige samensmelting tot één voetbalclub in Aalten. Tijdens deze gesprekken kwam naar voren dat het vraagstuk omtrent het fysieke deel van het sportlandschap groter is dan alleen de sportparken het Villekamp en Sportpark Zuid. Afgelopen week heeft er een overleg plaatsgevonden waar ook Altec en Stichting Sportpark Zuid zijn aangesloten.

Samen hebben ze de ambitie uitgesproken om tot een plan te komen voor de buitensporten en de daarbij behorende locaties in de kern Aalten.  

Werkgroep sportlandschap kern Aalten.   

Nieuwscategorieën